Lidmaatschap

De NVVK is dé brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Voordelen NVVK-lidmaatschap

  • De NVVK maakt een krachtige vuist in politiek Den Haag.
  • Daarbij geldt het lidmaatschap van de NVVK steeds meer als kwaliteitsstandaard, welke in stand gehouden wordt door de verplichte audit voor de leden. Klanten en schuldeisers vragen erom!
  • Nieuwe leden kunnen zich verder tegen een jaarlijkse vaste bijdrage aanmelden bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. Deze door de NVVK opgerichte Stichting is houder van een bemiddelingsvergunning van de AFM, waardoor geen eigen vergunning noodzakelijk is voor het openen van rekeningen bij banken voor individuele cliënten in het kader van financieel- of budgetbeheer.
  • Daarnaast heeft de NVVK met een grote bank een samenwerkingsovereenkomst om leden bij het openen van bankrekeningen te faciliteren.

NVVK-lidmaatschap

Leden

Het ledenbestand van de NVVK bestaat uit gemeentelijke en particuliere organisaties op het gebied van kredietverlening aan particulieren en (ex-)ondernemers, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Er zijn momenteel 99 leden, bestaande uit:

  • algemene leden;
  • aspirant-leden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVVK staat open voor instellingen die op professionele wijze één of meer producten voeren, zoals budgetbeheer, sociale kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

Voor NVVK-leden gelden o.a. de volgende eisen:

  • de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepaling gesteld in art 47 en 48 van de Wet op Consumentenkrediet en art. 3.5 van de Wet op het financieel toezicht;
  • NVVK-leden conformeren zich aan de Gedragscodes en modules van de NVVK;
  • er is sprake van een continue bedrijfsvoering;
  • de schuldregelingen worden geregistreerd bij BKR (indien de instelling daartoe bevoegd is).


De volledige eisen zijn vastgelegd in het Toetsingskader Lidmaatschap NVVK.

Aspirant-lidmaatschap

Het aspirant-lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 18 maanden en daarna omgezet naar het gewone lidmaatschap.

De Statuten bieden uitleg over de verschillende vormen van lidmaatschap. Deze statuten zijn bindend voor alle leden van de vereniging.

Met ingang van 1 januari 2017 komt het aspirant-lidmaatschap te vervallen. Aanvragers van het lidmaatschap worden vanaf dan getoetst door een onafhankelijke auditor door middel van een toelatingsaudit. Als de aanvrager de toelatingsaudit met succes doorloopt en het Bestuur van de vereniging de aanvraag goedkeurt is de aanvrager meteen volwaardig lid van de NVVK.

Audit

Tevens ondergaan onze leden elke 3 jaar een verplichte en alles omvattende audit. Niet alleen wordt getoetst aan de NEN8048-normen, maar ook wordt de totale organisatie beoordeeld op de criteria die ook gelden voor de aanvraag lidmaatschap.

Contributie & overige kosten

Organisaties tot 20 fte

De basiscontributie bedraagt voor organisaties en instellingen tot 20 fte 3.178 euro per jaar met een opslag per product van 1.640 euro (budgetbeheer (inclusief beschermingsbewind), schuldhulpverlening en kredietverlening.

Organisaties > 20 fte

Organisaties groter dan 20 fte betalen een basiscontributie van 6.355 euro per jaar met de opslag per product van 1.640 euro (budgetbeheer, schuldhulpverlening, kredietverlening en beschermingsbewind).

BKR

Naast de contributie dienen leden zich verplicht aan te sluiten bij BKR. De eenmalige entreekosten bedragen 1.580 euro, 250 euro per persoon voor de verplichte cursus en jaarlijks 780 euro voor toetsingen.

Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden

NVVK-leden kunnen zich verder vrijwillig aansluiten bij de Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden. De kosten hiervan bedragen ongeveer 500 euro op jaarbasis, afhankelijk van de te maken kosten.

Aanvraag NVVK-lidmaatschap

Om NVVK-lid te worden kunt u het aanvraagformulier met de bijbehorende toelichting downloaden.
Daarnaast verwijzen wij u graag voor meer informatie over de voorwaarden voor toetreding tot de NVVK naar het Toetsingskader Lidmaatschap.

Na ontvangst van het formulier legt het Bestuur van de NVVK de aanvraag voor advies voor aan het Kernteam Kwaliteit, die in principe binnen 26 weken advies uitbrengt. De aanvraagprocedure wordt verlengd als het Kernteam nog aanvullende vragen heeft of als de aanvrager nog niet alle stukken heeft overlegd of de A-herstelpunten heeft opgelost. Sinds 1 januari 2017 moeten aanvragers een toelatingsaudit ondergaan door een onafhankelijke, door de NVVK aangewezen, auditor.

Het nieuwe aanvraagformulier wordt op deze pagina geplaatst zodra het gereed is.

Naar boven