Landelijke vereniging

De NVVK heeft bijna 100 leden. Onze leden zijn publieke instellingen én private ondernemingen, die diensten aanbieden in meer dan 370 van de 390 gemeenten die Nederland rijk is.

Sociale kredietverlening

De NVVK-leden met een kredietfaciliteit kunnen verschillende vormen van leningen geven. De twee meest voorkomende vormen zijn sociale leningen met een consumptief karakter en saneringskredieten gericht op het oplossen van schulden.

Schuldhulp aan ondernemers

Ook ondernemers met een levensvatbaar bedrijf kunnen bij een aantal NVVK-leden terecht voor schuldhulpverlening. In overleg met de schuldeisers wordt een schuldregeling gezocht, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

NVVK werkt samen

De NVVK werkt op vele fronten samen. Met maatschappelijke partijen als Divosa, VNG en Sociaal Werk Nederland. Met schuldeisers als Zorgverzekeraars Nederland, Belastingdienst en KBvG.

Informatie voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening


De NVVK heeft een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen.Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen. Onze speerpunten daarbij zetten wij voor u op een rijtje.

Schuldhulpverlening is een belangrijke taak van gemeenten. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt bestuurders een kader waarbinnen zij de schuldhulpverlening in hun gemeente kunnen inrichten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart as. zult u zich mogelijk gaan buigen over de aanpak van schulden in uw gemeente. Schulden zijn een complex maatschappelijk probleem en vragen om efficiënt en effectief beleid.

De NVVK is de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren