Publicaties

NVVK Studiedag 9 april 2019

Presentatie van de dag, inclusief Innovatie in de schuldhulpverlening en Ervaringsdeskundigen bij generatiearmoede

Bijzondere doelgroepen

Doen is de beste manier van denken

Toegang tot schuldhulpverlening voor LVB'ers

Kwaliteit van dwangakkoord

Capability Maturiy Model

LVB, hoe herken- en erken je de doelgroep?

Vaste Lasten Pakket

Handout Vaste Lasten Pakket

Beschermingsbewind

NVVK-stekker


Leidraad Vroegsignalering Schulden

Notitie Schuldhulpverlening (knelpunten en oplossingen
voor raadsleden)

Rapport Vroegsignalering schulden - lessen uit de praktijk

Adviezen naar een volwaardige aanpak van laaggeletterdheid

Leidraad Vroegsignalering

Het verhaal achter
de cijfers

Onoplosbare schuldsituaties

Brede aanpak financiële
problemen huisbezitters

Schuldhulpverlening loont

Meerwaarde
sociaal bankieren

Naar boven