Publicaties van de NVVK

Notitie Schuldhulpverlening (knelpunten en oplossingen
voor raadsleden)

Adviezen naar een volwaardige aanpak van laaggeletterdheid

Leidraad Vroegsignalering

Het verhaal achter
de cijfers

Onoplosbare schuldsituaties

Brede aanpak financiële
problemen huisbezitters

Schuldhulpverlening loont

Meerwaarde
sociaal bankieren

Naar boven