Nieuws

Nieuwe collega Anke Nicolai versterkt NVVK

AnkeNicolai.jpgdonderdag 22 maart 2018 Sinds half februari is Anke Nicolai (37) aan de slag als communicatieadviseur bij het Verenigingsbureau van de NVVK. Anke startte haar loopbaan ruim tien jaar geleden bij een gemeente en wilde na ... lees verder

Staatssecretaris benoemt in Kamerbrief oplossingen om schulden te voorkomen

dinsdag 20 maart 2018 Hoe kunnen overheden, organisaties en bedrijven voorkomen dat 'kleine' schulden heel grote problemen geven? Die vraag stond centraal in het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid... lees verder

Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag leidt tot schulden en werkloosheid

zaterdag 17 maart 2018 Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij mensen die onder het wettelijk minimumloon verdienen, zelf moeten regelen dat hun ... lees verder

Inspectie SZW concludeert zowel brede toegankelijkheid als verbeterpunten

woensdag 07 maart 2018 Vorige week verscheen het rapport Toegankelijkheid schuldhulpverlening 2017, een vervolgonderzoek op het onderzoek van 2016. Goed nieuws, want de schuldhulpverlening is over het algemeen bij alle ... lees verder

Is een Schuldenborgfonds het antwoord op problematische schulden?

vrijdag 23 februari 2018 Schuldhulpverleners kunnen op twee manieren een minnelijke schuldregeling treffen voor mensen met problematische schulden: via schuldbemiddeling of schuldsanering. Beide vormen hebben hun eigen ... lees verder

Marco Florijn bij Rondetafelgesprek Schulden Tweede Kamer 12 februari

maandag 19 februari 2018 Maandag 12 februari jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over schulden. Het initiatief voor deze hoorzitting kwam vanuit de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... lees verder

NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

dinsdag 13 februari 2018 Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van ... lees verder

Siebols & Schippers presenteren Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens

maandag 12 februari 2018 In opdracht van Siebols & Schippers heeft PBLQ de ‘Handreiking vroegsignalering schulden en bescherming persoonsgegevens’ opgesteld. De handreiking toont op een heldere en praktische manier hoe ... lees verder

Speerpunten NVVK voor Rondetafel Schulden 12 februari Tweede Kamer

donderdag 08 februari 2018 Op maandag 12 februari organiseert de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer een rondetafel. Het gaat daarbij om de vraag hoe schulden ontstaan en om de vraag hoe schulden kunnen worden ... lees verder

Wijzigingen afsluitbeleid per 1 mei bevorderen Vroegsignalering

dinsdag 06 februari 2018 In november heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wijzigingen in het afsluitbeleid ter consultatie voorgelegd. De consultatie is inmiddels afgerond en de voorgestelde wijzigingen ... lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven