Nieuws

Uitnodiging gratis themadagen laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen

vrijdag 20 juli 2018 Hoe blijf je in verbinding met kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden, licht verstandelijk beperkten en dak- en thuislozen? Uit onderzoek blijkt dat ongeveer de helft van de mensen die kampen... lees verder

Update schorsing Stichting Hulp en Steun

vrijdag 20 juli 2018 Na het doorlopen van de interne bezwaarprocedure, heeft het bestuur besloten de beslissing van de directeur gestand te doen. Stichting Hulp en Steun is geschorst tot uiterlijk 1 januari 2019. Tot ... lees verder

Reactie op internetconsultatie wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht

vrijdag 20 juli 2018 De NVVK maakt gebruik van de mogelijkheid om te reageren op het voorstel tot herziening van het beslag- en executierecht. We zijn blij met het gedane voorstel. Het was hard nodig om deze regeling ... lees verder

Veel media-aandacht voor LVB in combinatie met schulden en werk

vrijdag 06 juli 2018 Dinsdag 3 juli zijn de resultaten van het onderzoek LVB, schulden en werk uitgebracht, uitgevoerd door de hogescholen Utrecht en Leiden, SBCM en MEE NL. Tegelijkertijd presenteerden acht ... lees verder

Inzet NVVK-lobby levert resultaat op: diverse moties

donderdag 05 juli 2018 De NVVK is blij met alle aandacht voor schuldhulpverlening in het algemeen, het geeft duidelijk aan dat de aanpak van schuldenproblematiek hoog op de politieke agenda staat. Op 3 juli is bekend ... lees verder

Onderzoeksrapport knellende wetgeving

donderdag 05 juli 2018 De NVVK is blij met het onderzoek Knellende schuldenwetgeving, waarin gekeken wordt naar de juridische kant van schulden. Onderzoekers Roeland van Geuns (Armoede Interventies, Hogeschool van ... lees verder

Antwoord op Kamervragen over schuldenaars onder schrikbewind

donderdag 05 juli 2018 Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft onlangs Kamervragen over schuldenaars onder schrikbewind beantwoord. De vragen waren opgesteld door Kamerleden Jasper van Dijk en Van Nispen ... lees verder

Actieplan om positie mensen met licht verstandelijke beperking bij aanpak schulden en werk te verbeteren

dinsdag 03 juli 2018 Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) ondervinden zowel bij de aanpak van schulden als bij de toeleiding naar werk de nodige belemmeringen, blijkt uit het onderzoeksrapport LVB, ... lees verder

Schorsing Stichting Hulp en Steun

vrijdag 29 juni 2018 De NVVK deelt mee dat NVVK-lid Stichting Hulp en Steun voorlopig is geschorst. Tijdens de audit kwamen aandachtspunten aan het licht, die niet op korte termijn hersteld kunnen worden. Stichting ... lees verder

Minister Dekker wil meer bescherming voor mensen met schulden

vrijdag 22 juni 2018 Een mooie stap in de goede richting, deurwaarders mogen voortaan minder in beslag nemen bij mensen met schulden als die onder het bestaansminimum dreigen te komen. Zo kopte onder meer NU.nl op 21 ... lees verder

Inschrijven nieuwsbrief

Persoonlijke gegevens
Naar boven