Lobby

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

De NVVK voert lobby voor een effectievere aanpak van armoede en schulden. Gemeenten hebben goede randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij om obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Lees het pamflet dat de VNG, Divosa, de  NVVK en de MOgroep samen schreven.
.

 

Nieuwsberichten Lobby

RSS icon linking to RSS overview

Wetswijziging art. 48 Wck per 1 januari 2019

maandag 03 december 2018 De NVVK is blij met haar succesvolle lobby voor een wetswijziging van art. 48 Wck. Op 1 januari zal art. 48 lid 1b als volgt luiden: Artikel 48:1. Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is... lees verder

Rondetafelgesprek de overheid als schuldeiser

dinsdag 25 september 2018 Maandag 1 oktober 2018 vindt een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de rol van de overheid als schuldeiser met uitvoeringsorganisaties van de overheid. De vaste Kamercommissie ... lees verder

Update wijziging art. 48 Wck: aanvullende vragen gesteld

donderdag 20 september 2018 De behandeling van het wetsvoorstel wijziging art. 48 Wck in de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn door twee partijen, de VVD en de ... lees verder

Kabinet stelt extra budget voor schuldhulpverlening beschikbaar

dinsdag 18 september 2018 De NVVK is blij dat het kabinet besluit extra middelen vrij te maken voor schuldhulpverlening. Dat budget gaat vooral naar gemeenten. NVVK-voorzitter Marco Florijn: “We roepen al langer dat er ... lees verder

Reactie NVVK op internetconsultatie adviesrecht voor gemeenten

maandag 17 september 2018 De NVVK heeft een reactie gegeven op de consultatie adviesrecht voor gemeenten. Hieronder beschrijven we onze bijdrage in het kort. De NVVK heeft, na input te hebben ontvangen van diverse leden, ... lees verder

Kopen op de pof niet zonder risico: onderzoek consumptieve kredietverlening

woensdag 12 september 2018 Minister Hoekstra (Financiën) heeft onderzoek laten doen naar de markt van consumptieve kredietverlening. Het door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) uitgevoerde onderzoek is hier te lezen. De... lees verder

Staatssecretaris Van Ark trekt loondispensatieplan in

donderdag 06 september 2018 Het plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon gaat helemaal van tafel. Het kabinet komt zelf tot de conclusie dat het plan uit het regeerakkoord niet uitvoerbaar is. Ook ... lees verder

Internetconsultatie ‘Adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind’

maandag 23 juli 2018 Gemeenten kunnen straks rechters adviseren over de vraag of iemand met problematische schulden hulp moet krijgen van een beschermingsbewindvoerder (ook wel schuldenbewind genoemd). Dit staat in ... lees verder

Inzet NVVK-lobby levert resultaat op: diverse moties

donderdag 05 juli 2018 De NVVK is blij met alle aandacht voor schuldhulpverlening in het algemeen, het geeft duidelijk aan dat de aanpak van schuldenproblematiek hoog op de politieke agenda staat. Op 3 juli is bekend ... lees verder

Minister Dekker wil meer bescherming voor mensen met schulden

vrijdag 22 juni 2018 Een mooie stap in de goede richting, deurwaarders mogen voortaan minder in beslag nemen bij mensen met schulden als die onder het bestaansminimum dreigen te komen. Zo kopte onder meer NU.nl op 21 ... lees verder
Naar boven