Lobby

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

De NVVK voert lobby voor een effectievere aanpak van armoede en schulden. Gemeenten hebben goede randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij om obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Lees het pamflet dat de VNG, Divosa, de  NVVK en de MOgroep samen schreven.
.

 

Nieuwsberichten Lobby

RSS icon linking to RSS overview

NVVK-reactie brief staatssecretaris schuldenaanpak: ambities zijn goed, maar lossen nog niet voldoende op

woensdag 23 mei 2018 13:03 Met veel interesse heeft de NVVK de brief van staatssecretaris Van Ark gelezen en kennis genomen van de brede schuldenaanpak met bijbehorende actiepunten. De NVVK is blij met het uitgebreide ... lees verder

Tweede Kamerdebat loondispensatie: voorgenomen maatregel moet van tafel

woensdag 25 april 2018 06:56 Het kabinetsplan om loondispensatie in te voeren, heeft zeer nadelige gevolgen voor mensen met een beperking. Hun arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit en het tast hun mensenrechten aan. Dit ... lees verder

Staatssecretaris met betrekking tot art. 48 Wck: niet-ontvankelijkheid Wsnp-verzoeken ongewenst

vrijdag 20 april 2018 13:50 Verschillende private leden van de NVVK merken dat het steeds lastiger wordt om schuldenaren door te laten stromen naar de Wsnp als een minnelijke regeling geen optie blijkt. Deze week heeft ... lees verder

Wat raadsleden en wethouders moeten weten over schuldhulpverlening

vrijdag 06 april 2018 16:22 Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, heeft de NVVK begin 2018 een notitie opgesteld om schuldhulpverlening structureel te agenderen bij de lokale politiek. Het resultaat is ... lees verder

Staatssecretaris Van Ark aanwezig bij NVVK Studiedag 10 april

Tamara van Ark_web.jpgdinsdag 27 maart 2018 11:14 Goed nieuws! Dinsdag 10 april 2018 is Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een van de plenaire sprekers tijdens de NVVK Studiedag 'Trends & Ontwikkelingen, wat ... lees verder

Staatssecretaris benoemt in Kamerbrief oplossingen om schulden te voorkomen

dinsdag 20 maart 2018 13:34 Hoe kunnen overheden, organisaties en bedrijven voorkomen dat 'kleine' schulden heel grote problemen geven? Die vraag stond centraal in het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid... lees verder

Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag leidt tot schulden en werkloosheid

zaterdag 17 maart 2018 13:12 Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij mensen die onder het wettelijk minimumloon verdienen, zelf moeten regelen dat hun ... lees verder

Marco Florijn bij Rondetafelgesprek Schulden Tweede Kamer 12 februari

maandag 19 februari 2018 17:43 Maandag 12 februari jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over schulden. Het initiatief voor deze hoorzitting kwam vanuit de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... lees verder

NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

dinsdag 13 februari 2018 10:39 Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van ... lees verder

NVVK verheugd met nieuw voorstel afsluitbeleid

maandag 11 december 2017 15:45 De NVVK is verheugd met de voorgenomen wijzigingen in de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling. Dat is ook de strekking van de brief die ... lees verder
Naar boven