Lobby

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

De NVVK voert lobby voor een effectievere aanpak van armoede en schulden. Gemeenten hebben goede randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij om obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Lees het pamflet dat de VNG, Divosa, de  NVVK en de MOgroep samen schreven.
.

 

Nieuwsberichten Lobby

RSS icon linking to RSS overview

Consultatie BBZ; reactie van staatssecretaris Van Ark en meer aandacht voor schuldhulpverlening voor ondernemers

maandag 13 mei 2019 De NVVK is blij dat staatssecretaris Van Ark in haar brief van 15 april jl. deels gehoor geeft aan onze wens om de BBZ voor ouderen met een niet-levensvatbaar bedrijf niet af te schaffen. De ... lees verder

Reactie NVVK op de internetconsultatie wijz Wgs ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevens

woensdag 03 april 2019 Op 3 april 2019 heeft de NVVK hier een reactie geplaatst op de internetconsultatie conceptwetsvoorstel wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van ... lees verder

Nadja Jungmann: "Schuldhulp is nu nog een loterij.”

dinsdag 26 februari 2019 Staatssecretaris Tamara van Ark (VVD) spant zich in om mensen van hun schulden af te helpen, maar een eenduidig gemeentebeleid zou pas echt zoden aan de dijk zetten, aldus Nadja Jungmann, lector ... lees verder

Staatssecretaris blij met NVVK-initiatief landelijke 'basisnorm'

vrijdag 15 februari 2019 Staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) is enthousiast over het initiatief van de NVVK om samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een landelijke ‘basisnorm’ te ontwikkelen voor ... lees verder

NVVK blij met plan ombudsman landelijke basisnorm voor schuldhulpverlening

woensdag 13 februari 2019 De NVVK steunt de aanbeveling van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, om landelijk een basisnorm vast te stellen voor schuldhulpverlening. “De decentrale uitvoering van ... lees verder

NVVK schetst noodzaak vernieuwing en uniforme incasso overheid in brief aan Vaste commissie SZW

dinsdag 29 januari 2019 De hele schuldhulpverleningsketen moet in beweging komen om tot vernieuwing te komen en de overheid moet echt toe naar één centraal incassoregime. Dit bepleit de NVVK in een brief aan de Vaste ... lees verder

Brief naar Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

donderdag 24 januari 2019 Op 14 februari spreekt de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid met staatssecretaris Van Ark over het armoede- en schuldenbeleid. De partners in het programma Schouders eronder – ... lees verder

Wetswijziging art. 48 Wck per 1 januari 2019

maandag 03 december 2018 De NVVK is blij met haar succesvolle lobby voor een wetswijziging van art. 48 Wck. Op 1 januari zal art. 48 lid 1b als volgt luiden: Artikel 48:1. Het in artikel 47, eerste lid, bedoelde verbod is... lees verder

Rondetafelgesprek de overheid als schuldeiser

dinsdag 25 september 2018 Maandag 1 oktober 2018 vindt een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over de rol van de overheid als schuldeiser met uitvoeringsorganisaties van de overheid. De vaste Kamercommissie ... lees verder

Update wijziging art. 48 Wck: aanvullende vragen gesteld

donderdag 20 september 2018 De behandeling van het wetsvoorstel wijziging art. 48 Wck in de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft inmiddels plaatsgevonden. Daarbij zijn door twee partijen, de VVD en de ... lees verder
Naar boven