Lobby

Naar een betere aanpak van schulden en armoede

De NVVK voert lobby voor een effectievere aanpak van armoede en schulden. Gemeenten hebben goede randvoorwaarden nodig van het Rijk. Daarom vragen wij om obstakels in wet- en regelgeving weg te nemen. Lees het pamflet dat de VNG, Divosa, de  NVVK en de MOgroep samen schreven.
.

 

Nieuwsberichten Lobby

RSS icon linking to RSS overview

Staatssecretaris benoemt in Kamerbrief oplossingen om schulden te voorkomen

dinsdag 20 maart 2018 13:34 Hoe kunnen overheden, organisaties en bedrijven voorkomen dat 'kleine' schulden heel grote problemen geven? Die vraag stond centraal in het rapport 'Eenvoud loont' van de Raad voor Volksgezondheid... lees verder

Kabinetsvoorstel inkomenstoeslag leidt tot schulden en werkloosheid

zaterdag 17 maart 2018 13:12 Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij mensen die onder het wettelijk minimumloon verdienen, zelf moeten regelen dat hun ... lees verder

Marco Florijn bij Rondetafelgesprek Schulden Tweede Kamer 12 februari

maandag 19 februari 2018 17:43 Maandag 12 februari jl. vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over schulden. Het initiatief voor deze hoorzitting kwam vanuit de Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. ... lees verder

NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

dinsdag 13 februari 2018 10:39 Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van ... lees verder

NVVK verheugd met nieuw voorstel afsluitbeleid

maandag 11 december 2017 15:45 De NVVK is verheugd met de voorgenomen wijzigingen in de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling. Dat is ook de strekking van de brief die ... lees verder

NVVK schrijft brandbrief minister Wiebes over ontzegging toegang Wsnp a.g.v. koppeling artikel 48 Wck

maandag 13 november 2017 10:52 De NVVK heeft op 9 november jl. een brandbrief gestuurd naar minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat. De brief is een aansporing om een oplossing te bereiken ... lees verder

NVVK schrijft brief aan nieuwe minister en staatssecretaris

donderdag 26 oktober 2017 13:21 De NVVK ziet uit naar de samenwerking met minister Wouter Koolmees en staatssecretaris Tamara van Ark. Dat schrijft NVVK-voorzitter Marco Florijn in een kennismakingsbrief aan de nieuwe ... lees verder

Hypotheekverstrekkers te streng bij BKR-registratie

dinsdag 15 augustus 2017 09:16 In de NRC stonden dit weekend twee artikelen over schrijnende gevallen van mensen die door een klein krediet van lang geleden - dat inmiddels afbetaald was – geen hypotheek konden krijgen. Marco ... lees verder

Geen waterzak voor mensen met betalingsachterstanden

maandag 26 juni 2017 17:22 De NVVK heeft zich in de Consultatie Afsluitbeleid Drinkwater kritisch uitgelaten over het voorstel dat iemand een gevulde waterzak van 12 liter krijgt voorafgaand aan afsluiting van water. ... lees verder

RVS: Voorkom schulden, maak toeslagen eenvoudiger

maandag 26 juni 2017 16:44 Het ingewikkelde systeem van zorg- en huurtoeslagen zorgt ervoor dat veel mensen diep in de schulden belanden. Het nieuwe kabinet moet de toeslagen daarom afschaffen en vervangen door een simpeler... lees verder
Naar boven