Steeds meer gemeenten aan de slag met vroegsignalering

maandag 10 september 2018

Gemeenten zien vroegsignalering van schulden steeds vaker als een belangrijk onderdeel van de schuldhulpverlening en gaan hiermee aan de slag. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er namelijk meer mogelijkheden om deze mensen hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich kunnen ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Reden voor de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, om vandaag de herziene Leidraad Vroegsignalering Schulden te presenteren.

In de Leidraad Vroegsignalering Schulden zijn de meest recente ontwikkelingen en inzichten verwerkt. Daarnaast hebben de auteurs Mariëlle Fleuren en Jacomijn Kuiper speciaal voor deze herziening vanuit 54 gemeenten input ontvangen over ervaringen met het voorbereiden of uitvoeren van vroegsignalering. Deze hoge respons bewijst dat het onderwerp enorm leeft in gemeenten. Fleuren en Kuiper, beide al jaren actief in de sector en gespecialiseerd in vroegsignalering, constateren verder dat gemeenten er duidelijk voor kiezen vroegsignalering op hun eigen manier in te richten en af te stemmen op de lokale situatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het soort signalen dat gebruikt wordt, als ook voor de manier waarop huisbezoeken worden afgelegd.

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schrijft in haar voorwoord van de Leidraad dat vroegsignalering van schulden een ontzettend belangrijk onderdeel is van de Brede Schuldenaanpak van het kabinet. “Vaak schamen mensen zich en roepen ze pas hulp in als de problemen heel groot zijn. Bij vroegsignalering bieden gemeenten hulp aan voordat iemand met schulden daar zelf om vraagt.” Met de geactualiseerde uitgave Leidraad Vroegsignalering Schulden levert de NVVK volgens Van Ark een belangrijke bijdrage aan de Brede Schuldenaanpak.

“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden”, aldus Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Er is veel bereikt en daar gaan we mee door.”

Dat vroegsignalering door steeds meer gemeenten omarmd wordt, blijkt uit het recente voorbeeld van de gemeenten Leiden en Leiderdorp. Deze gemeenten ondertekenden afgelopen week een convenant in het kader van vroegsignalering met organisaties als woningbouwcorporaties, ziektekostenverzekeraars, de Sociale Verzekeringsbank en de Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o.

- Persbericht NVVK Steeds meer gemeenten aan de slag met vroegsignalering
- Pagina Vroegsignaleirng op Nvvk.eu
- Leidraad Vroegsignalering Schulden

« Terug

Naar boven