Gewijzigd convenant met DUO

18 december 2018

Het convenant met DUO is onlangs herzien. Inzet was om het convenant aan te passen aan de beleidswijziging van incassomaatregelen van studerenden. In het convenant zijn daar de volgende werkafspraken over opgenomen:

  • Als de Cliënt studiefinanciering ontvangt, zal DUO bij ontvangst van een Kennisgeving bestaande achterstallige vordering niet verder verzwaren en lopende incassomaatregelen voor de duur van de studie dan wel de duur van de Regeling opschorten. Verrekeningen blijven echter wel doorlopen.
  • Wanneer naar oordeel van de Schuldhulpverlener een schrijnende situatie ontstaat door de verrekeningen, kan hij DUO verzoeken om de verrekeningen op te schorten, gedurende de duur van de Regeling.

Aandachtspunt van het convenant blijft dat na afloop klanten gewezen moeten worden op eventuele semi- of niet-saneerbare boetes die nog betaald moeten worden. En op de mogelijkheid van een draagkrachtmeting, om nog te betalen maandbedragen te verlagen. Op deze manier wordt terugval van cliënten voorkomen.

Inburgeringsvorderingen
De NVVK zou ook graag zien dat inburgeringsvorderingen van DUO onder het convenant gaan vallen; dit is niet gelukt, maar gesprekken met DUO over dit onderwerp blijven gaande.

Lees ook:

« Terug

Naar boven