NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen. Onze speerpunten daarbij zetten wij op een rijtje.

Schuldhulpverlening is een belangrijke taak van gemeenten. Schulden zijn een complex maatschappelijk probleem en vragen om efficiënt en effectief beleid. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt bestuurders een kader waarbinnen zij de schuldhulpverlening in hun gemeente kunnen inrichten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart as. zullen nieuwe raadsleden en wethouders zich gaan buigen over de aanpak van schulden in hun gemeente. De NVVK-notitie met knelpunten en oplossingen vind je hier.

« Terug

Naar boven