NVVK notitie voor raadsleden en wethouders

13 februari 2018

Met het oog op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen heeft de NVVK een notitie opgesteld voor raadsleden en wethouders over schuldhulpverlening. In deze notitie schetsen wij kort een beeld van schuldhulpverlening en de knelpunten waar schuldhulpverleners tegenaan lopen. Gemeenten kunnen deze knelpunten oplossen. Onze speerpunten daarbij zetten wij op een rijtje.

Schuldhulpverlening is een belangrijke taak van gemeenten. Schulden zijn een complex maatschappelijk probleem en vragen om efficiënt en effectief beleid. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) biedt bestuurders een kader waarbinnen zij de schuldhulpverlening in hun gemeente kunnen inrichten. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart as. zullen nieuwe raadsleden en wethouders zich gaan buigen over de aanpak van schulden in hun gemeente. Momenteel zijn wij bezig om deze notitie breed uit te zetten bij alle relevante partijen.

- NVVK-notitie voor aankomende raadsleden en wethouders

« Terug

Naar boven