NVVK verheugd met nieuw voorstel afsluitbeleid

11 december 2017

De NVVK is verheugd met de voorgenomen wijzigingen in de Regeling Afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas en Warmteregeling. Dat is ook de strekking van de brief die voorzitter Marco Florijn op 7 december jl. heeft gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat als reactie op de consultatie omtrent het voorgestelde afsluitbeleid.

In deze regelingen zijn minimumeisen opgenomen voor energieleveranciers ten aanzien van de incassoprocedure bij wanbetaling. In de regelingen staat nu nog dat leveranciers in de wintermaanden de contactgegevens, klantnummer en hoogte van de schuld van wanbetalers doorgeven aan een instantie voor schuldhulpverlening. De NVVK heeft er eerder bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op aangedrongen deze verplichting uit te breiden naar een verplichting voor het gehele jaar. In het voorgestelde afsluitbeleid zijn de door de NVVK uitgesproken zorgpunten verwerkt.

De NVVK is vooral blij dat erkend wordt dat energie een eerste levensbehoefte is waarvan voorkomen moet worden dat mensen daar niet over kunnen beschikken. Verheugend is ook dat de regeling voor de wintermaanden gelijk wordt getrokken met de zomermaanden. Signalen over financiële problemen kunnen zo het hele jaar door naar de schuldhulpverlening worden gestuurd, zodat eenduidige werkafspraken omtrent vroegsignalering gemaakt kunnen worden.

« Terug

Naar boven