Nieuwe Toolkit ACM tegen oneerlijke incassopraktijken

01 november 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een online toolkit gelanceerd die het (schuld)hulpverleners makkelijker maakt om namens hun cliënten in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken. Met de geboden hulpmiddelen kun je cliënten snel zekerheid geven over hun rechten bij incasso en hoe zij hun recht kunnen halen. ACM lanceert de toolkit omdat gebleken is dat incassobureaus en ondernemers die zelf incasseren zich niet altijd aan de Wet incassokosten en de Wet oneerlijke handelspraktijken houden. Soms zijn de incassokosten te hoog of is de is de vordering onterecht. Soms zijn incassobrieven onduidelijk of gaan dreigementen te ver.

Met de hulpmiddelen kun je als schuldhulpverlener onder andere:

  • checken of een vordering wel terecht is;
  • uitrekenen of de incassokosten en rente wel kloppen met de wet;
  • nagaan of dreigementen in incassobrieven niet te ver gaan;
  • gebruik maken van voorbeeldbrieven om in actie te komen tegen oneerlijke incassopraktijken.


Oneerlijke incassopraktijken samen bestrijden

De maatschappelijke gevolgen van oneerlijke incassopraktijken zijn recent veel in het nieuws. De ACM heeft de toolkit in samenspraak met (schuld)hulpverleners ontwikkel om zo goed mogelijk aan te sluiten bij hun behoefte. NVVK-voorzitter Marco Florijn reageert enthousiast: “Schuldhulpverleners zijn blij met het initiatief van de ACM. Incasso gaat vaak mis, kosten kunnen onnodig hoog oplopen. Met deze tool is het eenvoudig de juiste kosten te controleren. Een goed geïnformeerde schuldhulpverlener telt voor twee.”

Over de toolkit
De online toolkit bevat hulpmiddelen die snel en op maat antwoord geven op vragen over je rechten bij incassoproblemen. Er is een Rekenhulp Incassokosten waarmee je uitrekent hoeveel de incassokosten en rente maximaal mogen bedragen. Met de Incassobrief Checker kun je eenvoudig nagaan of een incassobureau of ondernemer zich wel aan de overige regels rondom incasso houdt. Ook zijn er voorbeeldbrieven die je kunt gebruiken om je recht te halen. Omdat de groep personen die als schuldhulpverlener actief is breed en divers van samenstelling is, is er ook lesmateriaal in het pakket opgenomen. Hiermee kunnen (schuld)hulpverleners nieuwe collega’s opleiden op het gebied van de incassowetgeving. Tot slot is er een meldknop om oneerlijke incassopraktijken te melden. Deze meldingen helpen de ACM om op te treden tegen bedrijven die de regels overtreden.

« Terug

Naar boven