Vroegsignalering in Walcheren

12 april 2017

Door huurders met een huurschuld van gemiddeld twee maanden te bespreken in een vroegsignaleringsteam, is het Orionis Walcheren, Porthos en Woongoed Middelburg gelukt om huurachterstanden te verminderen.

Gedurende de pilot is het saldo van de huurachterstand met bijna € 70.000 teruggelopen. Het aantal huurders met een huurachterstand van meer dan drie maanden is afgenomen; van drieënzeventig naar achtenvijftig. Drieënvijftig van de vierenzestig tijdens de pilot bereikte huurders, vielen na twee maanden niet in herhaling.
Ook het aantal ontruimingen was lager; werden er in 2015 nog zestien woningen in verband met huurschuld ontruimd, in 2016 bleef dit beperkt tot vijf.

De proef liep in de periode van 1 juni 2016 tot met 31 december 2016. De resultaten van de pilot zijn aanleiding om de mogelijkheden tot het uitrollen van deze aanpak bij andere Walcherse corporaties en eventueel ook energieleveranciers, zorgverzekeringen en Sabewa te bekijken.

Bron: Orionis Walcheren

« Terug

Naar boven