inloggen
 
logo nvvk
 • doelgroepen NVVK
 • doelgroepen NVVK
 • doelgroepen NVVK
 • doelgroepen NVVK
 • doelgroepen NVVK
> De NVVK

Over de NVVK

De NVVK

De NVVK staat, als branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, voor het tegengaan van financiële misstanden in het sociaal domein. Wij kennen sinds onze oprichting in 1932 een lange traditie in het tegengaan van woekerpraktijken. Onze leden bieden een sociaal alternatief om schulden te voorkomen, op te lossen of beheersbaar te maken. Daarbij staan maatschappelijke en menselijke waarden centraal.
Inmiddels zijn wij uitgegroeid tot een brancheorganisatie waarbij bijna 100 organisaties zijn aangesloten. Dat zijn publieke instellingen én private ondernemingen die diensten aanbieden in meer dan 370 van de 390 gemeenten die Nederland rijk is.

 

De NVVK-leden

 • Zijn organisaties van professionals, die mensen helpen om schulden te voorkomen, beheersbaar te maken en/of op te lossen in de vorm van schuldhulpverlening of sociale kredietverlening;
 • Bieden hun dienstverlening aan vanuit het belang van schuldenaren, zowel particulieren als ondernemers, zonder het belang van schuldeisers uit het oog te verliezen;
 • Volgen de Gedragscode Schuldhulpverlening en de Gedragscode Sociale Kredietverlening;
 • Worden periodiek onderworpen aan een uitgebreide en onafhankelijke audit.

 

Visie van de NVVK voor 2020

Wij zien veel dynamiek en veranderingen in schuldhulpverlening. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe. Het vinden van oplossingen wordt moeilijker, aangezien het huidige stelsel voor schulden zorgt en belemmert in het vinden van oplossingen. Ook zien wij dat er geen blauwdruk voor schuldhulpverlening is, maatwerk is de standaard.
De NVVK focust zich tot 2020 op een effectiever stelsel en verhoging van de kwaliteit van schuldhulpverlening. Effectiever, zodat schulden beter en sneller opgelost of beheersbaar worden. Voor effectieve hulp is hoge kwaliteit van dienstverlening steeds meer van belang. Het is van groot belang dat dit ontwikkeld en geborgd wordt.
Het besef groeit dat de keten van schuldhulpverlening als geheel aan zet is: vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, schuldhulpverlening, schuldeisers, overheid en wetgever. Wij willen met deze ketenpartners werken aan een beter stelsel voor schuldhulpverlening. Onder andere door gezamenlijk te zoeken naar passende digitale innovaties en doelgerichte samenwerking, en, vooral ook met schuldeisers, voor een goede afstemming in het proces.

 

Activiteiten van de NVVK

 1. Strategische belangenbehartiging
  De vereniging behartigt de strategische belangen van haar leden. In de lobby naar landelijke en lokale politiek zal de NVVK continu de strategische doelstellingen onder de aandacht brengen.
 2. Ordening & ontwikkeling van de branche
  Daarnaast speelt de vereniging, meer dan voorheen, een belangrijke rol in het organiseren van de branche door ordening en ontwikkeling, door bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over kwaliteit te maken en innovatieve projecten op te zetten.
 3. Dienstverlening naar onze leden
  De opbrengsten van lobby en het ordenen en ontwikkelen van de branche komen uiteraard ten goede aan de leden; deze dienstverlening bindt de leden. Verder is de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring een belangrijke toegevoegde waarde.

 

Meest gelezen


Schuldhulpverlening en in bezit van eigen woning? Schakel! meer >

 

Persbericht - Schuldenproblemen nemen toe in omvang en complexiteit meer >

 

De NVVK sluit convenant met NS! meer >

 

Missie

De NVVK is dé brancheorganisatie voor professionele schuldhulpverlening én sociale kredietverlening in Nederland.

 

Jaarverslagen

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008