inloggen
 
logo nvvk
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
> Kennisbank > Gedragscodes

Gedragscode NVVK

Voor de producten die onze leden aanbieden, hebben wij Gedragscodes ontwikkeld. Onze leden en samenwerkingspartners onderschrijven deze Gedragscodes.

NVVK-leden zijn gehouden aan de Gedragscodes met betrekking tot de producten die zij aanbieden. Onderstaand treft u informatie per Gedragscode aan.

 

Gedragscode Schuldhulpverlening

De Gedragscode Schuldregeling bestaat sinds 1979 en wordt breed geaccepteerd als de basis voor schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode regelt onder meer het 120 dagen model. De geactualiseerde Gedragscode Schuldhulpverlening vervangt de Gedragscodes Schuldregeling, Budgetbeheer en Schuldhulpverlening Voor Ondernemers. De geactualiseerde Gedragscode is herzien op de actuele wet- en regelgeving en de norm NEN8048 voor schuldhulpverlenende organisaties. De Gedragscode is op 22 mei 2014 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en op een paar onderdelen aangepast op 27 november 2014. In augustus 2016 is de Gedragscode aangepast op het klachtenreglement.

Gedragscode Schuldhulpverlening

 

Het in de Gedragscode Schuldhulpverlening genoemde e-mailadres van het Rijksvastgoedbedrijf (Artikel 17 van de Gedragscode) is gewijzigd in: Postbus.RVB.Nalatenschappen@rijksoverheid.nl. Wij zullen dit binnenkort aanpassen in de Gedragscode.

 

Voor de gebruikers en lezers van de oude Gedragscode Schuldregeling en de nieuwe Gedragscode Schuldhulpverlening is deze leeswijzer geschreven. De beide documenten worden in de leeswijzer overzichtelijk naast elkaar gelegd. 

 

Gedragscode Sociale Kredietverlening

De Gedragscode Sociale Kredietverlening is in de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2007 vastgesteld en op onderdelen gewijzigd op 26 november 2015 en augustus 2016. 
Download hier de Gedragscode Sociale Kredietverlening.

 

Gedragscode Bewindvoerders Wsnp

Op 15 maart 2013 zijn in de Staatscourant gepubliceerd de Gedragscode voor Wsnp-bewindvoerders, de nieuwe klachtenregeling met betrekking tot Wsnp-bewindvoerders en het reglement van de klachtenadviescommissie Wsnp, die de raad adviseert inzake klachten die over een bewindvoerder zijn ingediend.

Vanaf heden is het mogelijk om bij de raad een klacht in te dienen over een gedraging van een bewindvoerder, die in strijd zou zijn met een bepaling uit de Gedragscode. Voordat van deze regeling gebruik gemaakt kan worden moet de klager aantonen dat hij eerst de klachtenprocedure van de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is, heeft doorlopen. Ook mag er geen sprake zijn van een klacht die betrekking heeft op de inhoud van een dossier, daarvoor moet een klager nog steeds bij de rechter-commissaris zijn.
De Gedragscode kunt u hier downloaden.

Meest gelezen


Schuldhulpverlening en in bezit van eigen woning? Schakel! meer >

 

Persbericht - Schuldenproblemen nemen toe in omvang en complexiteit meer >

 

De NVVK sluit convenant met NS! meer >