inloggen
 
logo nvvk
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
  • doelgroepen NVVK
> Perscentrum

Perscentrum

NVVK: Evaluatie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening aanleiding voor verbeteren stelsel
Schulden oplossen kan sneller en effectiever door betere wetgeving en een slimmer proces

Gepubliceerd: 27 juni 2016
 

Het kabinet heeft vandaag de evaluatie van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) naar de Tweede Kamer gestuurd. De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, onderschrijft de conclusie dat er op het gebied van schuldhulpverlening vooruitgang is geboekt. Tegelijkertijd kan er nog veel worden verbeterd. Daarom roept de NVVK het kabinet op om in wet- en regelgeving mogelijk te maken dat iedereen toegang heeft tot de schuldhulpverlening en dat de schuldhulpverlening sneller, eerlijker en zonder onnodige kosten kan worden uitgevoerd.

 

Lees hier het gehele persbericht.

 

Schuldenproblematiek neemt onverminderd toe

Gepubliceerd 24 mei 2016
 
Voor het eerst in jaren kan de NVVK melden dat het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening niet is gestegen. Daarmee is de schuldenproblematiek echter niet afgenomen, sterker nog, de NVVK ziet de omvang van de schulden sterk toenemen. Ook hebben mensen vaker hulp nodig om hun financiële situatie in evenwicht te brengen. Vooral ZZP’ers melden zich steeds vaker bij de schuldhulpverlening. Het systeem waarbinnen de schuldhulpverlening werkt blijft complex en de NVVK pleit dan ook voor een eenvoudiger stelsel met meer onderlinge samenhang. Daarvoor zijn zowel het Rijk, gemeenten, de samenwerkingspartners van de schuldhulpverlening en de schuldhulpverlening aan zet.

Aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening blijft gelijk
De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, brengt vandaag haar jaarverslag over 2015 uit. Uit de cijfers van de NVVK-leden blijkt dat in 2015 90.400 mensen met financiële problemen zich hebben gemeld bij de schuldhulpverlening. Voor het eerst in jaren lijkt dit aantal zich te stabiliseren.

 

Download hier het gehele persbericht.

 

Providers voor de klas in mbo voor meer grip op telefoonkosten

Gepubliceerd 1 april 2016

 

Vandaag gaat voor het tweede jaar op rij de Phone Challenge van start. Het doel van de Phone Challenge is om tijdens workshops de bewustwording over telefoonkosten bij mbo-leerlingen te vergroten en schulden te voorkomen. Deze workshops worden georganiseerd door de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, in samenwerking met de telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone. Gedurende de hele maand april geven tientallen medewerkers van de providers workshops op mbo-scholen door heel Nederland.

 

 

Download hier het hele persbericht.

 

 

Ondanks economisch herstel blijven schulden groeien

Gepubliceerd 25 mei 2015

 

De schulden van huishoudens in Nederland blijven ook in 2014 groeien. Vooral mensen met lage inkomens of met een uitkering melden zich vaker met problematische schulden bij de schuldhulphulpverlening. Schulden blijken vaak ook niet meer op te lossen. De NVVK vindt dat het Rijk aan zet is om haar verantwoordelijkheid te nemen.

 

Schulden blijven groeien
Vandaag presenteert de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2014. Wederom is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen. In 2014 waren er 92.000 aanmeldingen, in 2013 waren dit er 89.000. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 37.700 euro naar 38.500 euro.

 

Download hier het gehele persbericht.

 

Huis 'onder water'? Nieuwe website biedt hulp!

Gepubliceerd 19 januari 2015

 

Iedereen die informatie zoekt over wat hij kan doen als zijn huis ‘onder water' staat, kan vanaf vandaag terecht op de website www.huisonderwater.eu. Op deze website staat wat iemand zelf kan doen, maar ook bij welke organisaties aangeklopt kan worden voor advies of hulp. De website is een initiatief van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, en is tot stand gekomen in samenwerking met organisaties die een rol spelen of kunnen spelen op het moment dat een huiseigenaar in financiële problemen komt.

 

Download hier het gehele persbericht. 

 

CAK-klant met problematische schulden door convenant beter af

Gepubliceerd 29 juli 2014

Het CAK (de uitvoerder van financiële en administratieve regelingen voor zorg en welzijn in het publieke domein) gaat meewerken aan de totstandkoming van een minnelijke schuldregeling als CAK-klanten met problematische schulden zich melden bij schuldhulpverlening. Dat is een afspraak uit het convenant dat op 29 juli jl. door het CAK en de NVVK (de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) is ondertekend. Het CAK en de NVVK werken samen om tot een oplossing te komen voor schulden van CAK-klanten en het bieden van een toekomst zonder problematische schulden.

 

Download hier het gehele persbericht.

 

Sleutelrol voor overheid in schuldenproblematiek

Gepublicieerd 23 mei 2014

Eind maart 2014 maakte de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, bekend dat in 2013 het aantal mensen met problematische schulden wederom gestegen is. Vandaag brengt de NVVK haar jaarverslag uit waarin duidelijk wordt dat de schuldenproblematiek zich diep in de samenleving heeft geworteld. Bij het oplossen daarvan speelt de overheid een bijzondere sleutelrol als wetgever, uitvoerder en schuldeiser. Daarom roept de NVVK de overheid op om haar methodiek van verrekening aan te passen en de mogelijkheid om beslag op toeslagen te leggen op te heffen.

 

Download hier het persbericht en het jaarverslag.

 

Schuldenproblemen nemen toe in omvang en complexiteit

Gepublicieerd 31 maart 2014

Vandaag presenteert de NVVK, vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, haar jaarcijfers schuldhulpverlening over 2013. Opnieuw is er een stijging van het aantal mensen dat zich bij de NVVK-leden meldt en opnieuw is de gemiddelde schuld toegenomen. In 2013 waren er 89.000 aanmeldingen, in 2012 waren dit er 84.500. De gemiddelde schuld steeg in een jaar tijd van 33.500 euro naar 37.700 euro.

 

Download hier het gehele persbericht en de presentatie van de jaarcijfers.

 

Nieuwe stap in samenwerking hypotheekverstrekkers en schuldhulpverlening

Gepubliceerd: 8 oktober 2013

Betere ondersteuning voor hypotheekklanten met betalingsproblemen

 

‘Schakel!', de samenwerking van zes grote hypotheekverstrekkers en negentig bij de brancheorganisatie NVVK aangesloten organisaties voor schuldhulpverlening, is een nieuwe fase ingegaan. ABN AMRO, ING, Obvion, Rabobank, REAAL en SNS Bank gaan consumenten met ernstige betalingsproblemen actief verwijzen naar schuldhulpverlening om ze beter van dienst te zijn.

 

Meer duidelijkheid voor de consument
Wie in het verleden betalingsproblemen kreeg, kon zich melden bij schuldhulpverlening of bij zijn hypoheekverstrekker. Door de samenwerking in Schakel!, die eerder dit jaar is opgezet, wordt vanuit schuldhulpverlening nu vroegtijdig contact gezocht met de hypotheekverstrekker. Hierdoor kan sneller en eenvoudiger een passende oplossing gevonden worden, zodat het klantbelang nog beter kan worden gediend. De zes betrokken hypotheekverstrekkers gaan consumenten, die zich met ernstige betalingsproblemen bij hen melden, zoveel mogelijk actief naar schuldhulpverlening verwijzen. Schuldhulpverlening kan dan een totaalbeeld maken van de financiële situatie van de klant. Hypotheekverstrekkers kunnen dit zelf niet, omdat zij vaak alleen inzicht hebben in de achterstand op de hypotheek en eventueel overige bankproducten. Door de totale schuldproblematiek van de klant in kaart te brengen, krijgt de klant nu een totaaloplossing van de schuldhulpverlener én de hypotheekverstrekker.

 

Positieve resultaten
Klanten bepalen zelf of ze gebruikmaken van Schakel!. Als de klant dit wil, vindt afstemming tussen schuldhulpverlening en de hypotheekverstrekker plaats. Gezamenlijk wordt dan een plan opgesteld om klanten in hun huis te laten wonen of om de restschuld minimaal te houden. Het aantal consumenten dat gebruik maakt van Schakel! neemt toe.

 

Download hier het persbericht.

 

Opnieuw forse stijging aanmeldingen schuldhulpverlening

Gepubliceerd: 8 juni 2013

 

De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, presenteerde op 8 juni 2013 haar Jaarverslag over het jaar 2012. Het Jaarverslag, ‘Kwaliteit en Innovatie', vat de trends samen in de schuldhulpverlening en de sociale kredietverlening.

 

Meer dan 84.000 mensen hebben zich bij onze leden gemeld voor schuldhulpverlening, een stijging van 11% ten opzichte van 2011. Sinds 2008 is het aantal huishoudens met problematische schulden bijna verdubbeld. In 2012 bedroeg de gemiddelde schuld € 33.500.

 

Niet alleen de omvang van schulden groeit. De samenstelling van schulden is breder en de aard van de problematiek dieper dan vóór de crisis. Het aantal huiseigenaren met schulden neemt toe naar 16% van het totaal aantal aanmeldingen. Ook de zogenaamde werkende armen kloppen vaker aan bij de schuldhulpverlening. Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: "Veel mensen zijn verplichtingen aangegaan in de tijd vóór de crisis maar moeten het nu doen met een lager inkomen. Dat houden mensen niet lang vol. In de praktijk merken wij dat het erg moeilijk is voor diegenen die werken maar van een lager loon rond moeten komen".

 

De schuldhulpverlening zet steeds meer in op snelle en overzichtelijke oplossingen. Wij zien een stijging in het aantal betalingsregelingen waar volledige terugbetaling van schulden plaatsvindt. Het aantal betalingsregelingen is verdrievoudigd. Naast de betalingsregelingen is ook het aantal saneringskredieten toegenomen Joke de Kock: "De schuldhulpverlening moet meer mensen helpen met toenemend ingewikkelde schulden. Tegelijkertijd willen schuldeisers een snelle en makkelijke oplossing. Dat verklaart waarom onze leden oplossingen zoeken die snel soelaas bieden. Betalingsregelingen en saneringskredieten zijn de meest directe vormen van schuldhulpverlening".

 

 Download hier het persbericht en het jaarverslag.

 

 

NVVK en hypotheekverstrekkers slaan met Schakel! handen ineen

Vanaf 16 april jl. ging Schakel! van start. Schakel! is een samenwerkingsverband tussen de NVVK, de brancheorganisatie van schuldhulpverlening, en een aantal hypotheekverstrekkers. De samenwerking heeft tot doel eigen woningbezitters met betalingsproblemen beter de weg te wijzen en van dienst te zijn.

 

Een toenemend aantal eigenwoningbezitters meldt zich bij schuldhulpverlening. Schuldhulpverleners, verenigd in de NVVK, en hypotheekverstrekkers hebben hierdoor steeds vaker met elkaar te maken. Om de samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen, is Schakel! in het leven geroepen. Schakel! is een samenwerkingsverband tussen NVVK met ABN AMRO, ING, Obvion, Rabobank, SNS Bank en REAAL.
Joke de Kock, NVVK: "In het verleden hielpen verschillende partijen klanten zonder van elkaar te weten dat ze met dezelfde klant in gesprek waren. Door deze samenwerking kunnen we vroegtijdig met elkaar in contact komen waardoor we samen de klant beter kunnen helpen".
Via Schakel! treden schuldhulpverleners en hypotheekverstrekkers in een vroeg stadium met elkaar in contact over een hypotheekklant die zich meldt bij de schuldhulpverlening. Door gezamenlijk op te trekken zijn de partijen beter in staat om een goed beeld te krijgen van de persoonlijke financiële situatie van de klant. Hierdoor kan sneller en eenvoudiger een passende oplossing gevonden worden zodat het klantbelang nog beter kan worden gediend. Klanten bepalen overigens zelf of zij gebruik maken van deze samenwerkingsmogelijkheid.

Jaarverslag 2011

 Vorige jaar heeft de NVVK een aantal cijfers bekend gemaakt die uit het jaarverslag 2011 naar voren komen. Hierbij wordt het jaarverslag 2011 volledig gepubliceerd.

 

In 2011 hebben zich bij de leden 76.000 mensen gemeld voor schuldhulpverlening. In 2010 waren dat er 79.000. Dit cijfer blijft dus redelijk stabiel. Wel verandert de groep schuldenaren die onze leden tegenkomen:

+ aantal ouderen in de schuldhulpverlening groeit; in 2008 was dit "slechts" 3%, nu ligt dit percentage op 7% van alle aanmeldingen.
+ voor het eerst hebben zich meer mensen bij de schuldhulpverlening aangemeld met inkomen uit arbeid (49%) dan mensen met een uitkering als enige inkomstenbron (44%).
+ 69% van de leden van de NVVK meldt een toename van het aantal schuldenaren met een eigen huis.
+ 1/3 van de leden bericht dat er in 2011 ook meer zzp'ers bij de schuldhulpverlening hebben aangeklopt.

 

Het lijkt erop dat de middenklasse steeds meer door schulden wordt geraakt. De oorzaken zijn divers, maar de economische crisis speelt zonder meer een rol.

 

"NVVK blij met onderzoek Nationale Ombudsman"

Schuldhulpverlening blij met aandacht voor complexe schuldenproblematiek

gepubliceerd 18 april 2012


De NVVK is blij met het voornemen van de Nationale Ombudsman om onderzoek te doen naar de veelheid van overheidsdiensten die betrokken zijn bij mensen met een ingewikkelde schuldenproblematiek.

De schuldhulpverlening wordt met een aantal ingewikkelde problemen geconfronteerd:
enerzijds neemt de complexiteit van schulden toe, schuldenpakketten zitten steeds ingewikkelder in elkaar. Daarnaast heeft een schuldenaar vaak niet alleen schulden maar ook problemen op een aantal andere gebieden. Tegelijkertijd zijn overheden bevoegd hun vorderingen op schuldenaren te verhalen, helaas vaak los van elkaar zonder het geheel te overzien. Dit probleem is ook door de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) aangekaart.
Joke de Kock, voorzitter van de NVVK: "Door deze ontwikkelingen hebben schuldenaren vaak onvoldoende financiële stabiliteit om hun schulden af te kunnen lossen, terwijl ondertussen allerlei hulpverleners een klein stukje van het probleem proberen te verhelpen."

lees meer

 

'Moratorium dringend noodzakelijk'

 gepubliceerd 10 april 2012

 

In reactie op het door de KBvG in opdracht gegeven onderzoek naar de effecten van beslaglegging, heeft de NVVK vandaag een persbericht uitgegeven. Het persbericht steunt de conclusies en aanbevelingen van het KBvG rapport en maakt zich sterk voor het moratorium dat door de Tweede Kamer bij de behandeling van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening is aangenomen. 

 

Lees hier het persbericht.

 

Interview Joke de Kock: www.zelfjeschuldenregelen.nl

gepucliceerd 16 maart 2012


Sinds vandaag, 16 maart, is de vernieuwde website www.zelfjeschuldenregelen.nl online. De website is een gezamenlijk product van de NVVK en het Nibud. Doel van de website is mensen inzicht te geven in hun financiële positie en instrumenten aan te reiken om zelf achterstanden in te lopen.

Joke de Kock, voorzitter van de NVVK, is over www.zelfjeschuldenregelen.nl geïnterviewd:

 

Joke, gefeliciteerd ermee!
"Dank je. Goed dat www.zelfjeschuldenregelen.nl is vernieuwd. De oude versie was zeer succesvol maar voldeed niet meer aan de eisen van de tijd. De nieuwe website is fris en toegankelijk. Maandelijks bezoeken duizenden mensen de website, des te belangrijker is het dan om zo duidelijk mogelijk te communiceren. Een website als deze sluit overigens ook goed aan op onze huidige samenleving. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen steeds vaker hulp zoeken van achter de pc".

 

Waarom is www.zelfjeschuldenregelen.nl zo belangrijk?
"Als schuldhulpverlening zijn we vooral bezig met mensen die problematische schulden hebben opgebouwd. Maar voorkomen is natuurlijk altijd beter dan genezen. Hierin speelt www.zelfjeschuldenregelen.nl een belangrijke rol. Mensen met betalingsachterstanden worden door de nieuwe website gericht ondersteund. En dat is nodig ook als je kijkt naar de groei van betalingsachterstanden, ook bij groepen met modale inkomens of eigen woningen. We hopen natuurlijk dat door zelfjeschuldenregelen.nl minder mensen hoeven aan te kloppen bij de schuldhulpverlening.
Belangrijk is in ieder geval dat bezoekers van de site snel inzicht kunnen krijgen in de eigen financiële situatie. Op basis daarvan kunnen ze zelf aan de slag maar worden ook naar NVVK- leden doorverwezen als de schulden problematisch blijken te zijn".

 

Voor wie is de website eigenlijk bedoeld?
"Zoals gezegd is de website niet geschikt voor mensen die al kampen met een problematische schuld. Deze groep heeft professionele hulp- en dienstverlening nodig. Gelukkig kom je via www.zelfjeschuldenregelen.nl snel terecht op de site van de NVVK en kun je snel de contactgegevens van de schuldhulpverlening in jouw gemeente of regio vinden. Zelfjeschuldenregelen.nl is dus vooral bedoeld voor mensen met betalingsachterstanden die nog niet problematisch van aard zijn. Tot de doelgroep behoren mensen die in ieder geval ook voldoende zelfstandig zijn om zelf oplossingen te vinden en in de praktijk te brengen".

 

Wat valt in de vernieuwde website het meest op?
"Uitgangspunt is de zelfredzaamheid van mensen en de wil om de problemen zelf op te lossen. Daartoe worden concrete handvatten aangereikt. Op de site kun je met een Quickscan gemakkelijk en snel een indruk krijgen van de eigen financiële situatie en met het stappenplan toewerken naar hanteerbare oplossingen. Het betaalplan dat is toegevoegd kun je gebruiken als een soort van huishoudboekje, waardoor zelfjeschuldenregelen.nl voor een brede doelgroep geschikt is".

 

Joke, bedankt voor het interview.

 

Betalingsachterstanden zélf oplossen
www.zelfjeschuldenregelen.nl geheel vernieuwd

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiende aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen. Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen, ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso's worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%, blijkt uit onderzoek* van het Nibud. De schulden lopen hierdoor in hoog tempo op en zo worden de betalingsproblemen snel ernstig en complex. Het Nibud en de NVVK hebben daarom hun gezamenlijke de website www.zelfjeschuldenregen.nl vernieuwd met een betaalplan en ingevulde begroting. 

Lees meer

 

Afspraken NVVK, SVB en UWV over samenwerking in schuldhulpverlening

Gepubliceerd 17 oktober 2011

 

Op 15 oktober 2011 is een convenant in werking getreden van UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De overeenkomst maakt het mogelijk bepaalde groepen klanten in schuldsituaties sneller te helpen.

 

Persbericht Afspraken NVVK, SVB en UWV over samenwerking in schuldhulpverlening

 

Probleemgezinnen voorstander schuldregistratie

Gepubliceerd 13 september 2011

 

Als het Landelijk Informatiesysteem Schulden (LIS) al had bestaan, dan waren problematische schulden in tachtig procent van de gevallen vroegtijdig ontdekt. Dat had heel veel menselijk leed en kosten voor de samenleving kunnen voorkómen. Dat blijkt uit een door onderzoeksbureau Social Force uitgevoerd onderzoek. LIS is een initiatief van een groot aantal maatschappelijke instellingen en brancheorganisaties.

Lees meer

 

Schulden diep geworteld in samenleving

Gepubliceerd 28 april 2011


Cijfers schuldhulpverlening 2010 bevestigen trend van afgelopen jaren


In 2010 hebben zich ongeveer 80.000 huishoudens met schulden gemeld bij de schuldhulpverlening. Dat is een forse stijging ten opzichte van 2009. In lijn hiermee is in 2010 ook de hoeveelheid verstrekte kredieten door gemeentelijke kredietbanken gegroeid, van € 44 miljoen in 2009 naar € 47 miljoen in 2010.

Lees meer

 

Voor het eerst in jaren kan de NVVK melden dat het aantal aanmeldingen bij de schuldhulpverlening niet is gestegen. Daarmee is de schuldenproblematiek echter niet afgenomen, sterker nog, de NVVK ziet de omvang van de schulden sterk toenemen. Ook hebben mensen vaker hulp nodig om hun financiële situatie in evenwicht te brengen. Vooral ZZP’ers melden zich steeds vaker bij de schuldhulpverlening. Het systeem waarbinnen de schuldhulpverlening werkt blijft complex en de NVVK pleit dan ook voor een eenvoudiger stelsel met meer onderlinge samenhang. Daarvoor zijn zowel het Rijk, gemeenten, de samenwerkingspartners van de schuldhulpverlening en de schuldhulpverlening aan zet.

 

Aantal aanmeldingen bij schuldhulpverlening blijft gelijk

De NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, brengt vandaag haar jaarverslag over 2015 uit. Uit de cijfers van de NVVK-leden blijkt dat in 2015 90.400 mensen met financiële problemen zich hebben gemeld bij de schuldhulpverlening. Voor het eerst in jaren lijkt dit aantal zich te stabiliseren. 

Meest gelezen


Schuldhulpverlening en in bezit van eigen woning? Schakel! meer >

 

Persbericht - Schuldenproblemen nemen toe in omvang en complexiteit meer >

 

De NVVK sluit convenant met NS! meer >

 

De voorzitter van de NVVK, mevrouw J.C.M. (Joke) de Kock, is eerste woordvoerder van de Vereniging. Zij is bereikbaar via het Verenigingsbureau van de NVVK, telefoonnummer 085 489 57 40 of info@nvvk.eu. 

Download hier het CV van Joke de Kock en haar foto. Indien u de foto gebruikt, gaarne onder vermelding van Tjitske Sluis foto's.

 

Voor algemene informatie kunt u met het Verenigingsbureau contact opnemen via het bovengenoemde telefoonnummer of per mail k.skliris@nvvk.eu.

 

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2012